xem tử vi “Quan Kị phi nhập”, tức là cung Quan Lộc sở hữu thiên can mà làm cho tinh đẩu ở 1 cung nào ấy hóa Kị.

1. "Quan Kị nhập Phụ xung Tật" – người nhẫn tâm xem bói vận mệnh "Quan Kị phi nhập", tức là cung Quan Lộc với thiên can nhưng mà làm...
Continue Reading